Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning2022-02-18T10:19:15+01:00

Att få ett barn med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) kräver mycket tålamod och ork från dig som förälder. Barnet behöver särskilt stöd och är oftast beroende av dig som vuxen.

Vad är utvecklingsstörning?

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Det kallas också intellektuell funktionsnedsättning. Den som har utvecklingsstörning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig. På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med utvecklingsstörning gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.

Mer information:

Kommunens stödinsatser för personer med funktionsnedsättning finns på Valdemarsviks kommuns webbplats.

FUB.se finns mer information om utvecklingsstörning.

På sidan UR föräldrar finns det filmer om föräldrar till barn med IF, som delar med sig av sina tankar och erfarenheter.

Frågor och svar
Hur kan jag skydda mitt barns integritet på nätet?2022-03-08T08:43:04+01:00

Det är viktigt att prata med ditt barn om hur den personliga informationen inklusive bilder kan spridas på nätet.

Läs mer om hur du kan skydda ditt barns integritet på Statens medieråd

Vad är ADHD?2021-04-22T19:11:15+02:00

ADHD är en förkortning av det engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder: stora svårigheter att koncentrera sig och att sitta stilla. ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Tips på sidor där du kan läsa mer om ADHD:

Självhjälp på vägen (riktar sig till både barn och föräldrar)

Barn- och ungdomspsykiatrin

1177.se

Hur fungerar en grundsärskola?2021-04-22T19:05:59+02:00

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning).

Läs mer om grundsärskola på Skolverket.se

Kan barn med funktionsnedsättning gå i vanlig förskola?2021-04-22T19:12:15+02:00

Barn som behöver särskilt stöd har precis som andra barn rätt att få plats i en förskola. Du som vårdnadshavare kan tala om att barnet behöver stöd redan innan hen börjar på förskola. Oftast behövs medicinska intyg på barnets behov av stöd.

Stödet ska i första hand ges i den grupp som barnet tillhör. Det betyder att den pedagogiska verksamheten i förskolan ska anpassas så att alla barnen i gruppen ska kunna delta och utvecklas i en trygg miljö.

I en del kommuner finns det förskolor som är särskilt anpassade för barn med funktionsnedsättning.

Läs mer:

Vad är det för skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder?2021-04-22T19:13:26+02:00

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Läs mer om funktionsnedsättning bland barn på 1177.se

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med
Go to Top