Barnkonventionen

Barnkonventionen2021-04-26T08:45:14+02:00

Den 1 januari 2020 blev FN:s Barnkonvention lag i Sverige (Barnrättslagen 2018:1197). Barnkonventionen syftar till att ge barn (0-18 år) oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Det innebär bland annat att alla åtgärder som berör barn ska beaktas och genomföras för barnets bästa samt att barnet/barnen ska om möjligt få vara delaktiga i beslut som berör dom.

Du som förälder har både rättigheter och skyldigheter mot barnkonventionen

Föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är både en rättighet och en skyldighet. Du som förälder ska ge barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till barnets tankar. Föräldrar ska alltid sätta barnets bästa först. Här kan du läsa mer om Barnkonventionen utifrån ett föräldraperspektiv.

Huvudprinciperna i barnkonventionen är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Artikel 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3)
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. (Artikel 6)
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. (Artikel 12)
Var kan jag läsa Barnkonventionen på andra språk/lätt svenska?2021-02-03T11:36:03+01:00

Barnombudsmannens hemsida finns det material på olika språk att ladda ner och beställa

Varför blev Barnkonventionen lag i Sverige?2021-02-03T11:36:12+01:00

En utredning på uppdrag av regeringen visade att kommunerna inte lever upp till konventionens artiklar i praktiken. Orsakerna är kompetensbrist och avsaknaden av verktyg för att tillämpa konventionen praktiskt.

Vad gör kommunen för att leva upp till Barnkonventionen?2021-04-13T09:55:16+02:00

Under 2019 och 2020 har kompetenshöjande insatser genomförts inom kommunens verksamheter samt för kommunens politiker. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en modell för hur Valdemarsviks kommun ska tillämpa Barnkonventionen vid politiska beslut. Ett konkret exempel där Barnkonventionen prövats är inför hopslagningen av Lovisebergs och Sörbys förskola. Syftet var att ta reda på hur övergången från en till två nya förskolor bli så bra som möjligt för barnen som berörs, och vad som är viktigt att ta hänsyn till i övergången så den utgår från vad som är barnens bästa.

Var kan jag läsa mer om Barnkonventionen?2021-02-03T11:36:30+01:00
Hur pratar jag med mitt barn om Barnkonventionen?2021-02-03T11:36:39+01:00

Barnombudsmannen har tagit fram en sida om Barnkonventionen för barn. Den kan du och ditt barn titta på tillsammans. Sidan heter Mina rättigheter

Webbsidan Barnrätt för alla har också material som är skrivna för barn

Vill du läsa mer om Barnkonventionen?

På Barnombudsmannens hemsida kan du hitta mer information.

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

99%

av världens länder har ratificerat barnkonventionen. Sverige var en av de första länderna som gjorde det år 1990. USA har fortfarande inte gjort det.

41

av barnkonventionens 54 artiklar är ”sakartiklar”. De slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha

13

av de 54 artiklarna handlar om hur länderna ska arbeta med konventionen.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Go to Top