ADHD & ADD

ADHD & ADD2021-04-23T10:17:16+02:00

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten.

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Leva med ADHD

Det finns mycket som kan underlätta för personer med ADHD och ge bra förutsättningar för att få en fungerande vardag.

  • Välstrukturerad vardag. Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning.
  • Psykosociala insatser. Insatserna kan vara anhörigutbildningar, anpassning i skolan och på arbetsplatsen.
  • Medicinering. För att lindra symtomen vid ADHD förskrivs ibland centralstimulerande medicin.
  • Förstående omgivning. Omgivningen spelar en avgörande roll för hur allvarlig funktionsnedsättningen blir. En förstående omgivning underlättar livet för den som har ADHD och ökar chanserna till en välfungerande vardag.

Stöd för dig som förälder

Du kan få stöd från samhället om du är förälder till barn med funktionsnedsättning. Vilket stöd du kan få beror på vilka svårigheter barnet har. Oftast måste du själv söka stöd.

Prata och få råd av teamet som gjorde utredningen eller med socialtjänsten i din kommun. Beroende på vilken kommun du bor i kan du till exempel få prata med andra föräldrar i en anhöriggrupp. Läs mer om anhörigstöd.

Du kan till exempel ansöka om ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Exempel på ersättningar som du kan ansöka om är omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för barn. Läs mer och ansök om ersättning på Försäkringskassans webbplats.

Källa: 1177.se och Riksförbundet Attention

Elin berättar om ”16 förlorade år”

Efter att ha gått sexton år på helspänn fick Elin Andersson Köhler till slut sin ADHD diagnos. Nu säger Elin med kärlek att ADHD:n har gjort henne till den hon är. Läs hennes berättelse på Hjärnfondens hemsida.

Källa & bild: Hjärnfonden.se

Att vara förälder till ett barn med adhd

På 1177 kan du läsa mer om adhd/add och vad du kan göra som förälder för att ditt barn ska få rätt hjälp och stöd. Där finns också bra länkar till andra sidor med mer att läsa om adhd/add.

Frågor och svar
Vad är ADHD?2021-04-22T19:11:15+02:00

ADHD är en förkortning av det engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder: stora svårigheter att koncentrera sig och att sitta stilla. ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Tips på sidor där du kan läsa mer om ADHD:

Självhjälp på vägen (riktar sig till både barn och föräldrar)

Barn- och ungdomspsykiatrin

1177.se

Hur fungerar en grundsärskola?2021-04-22T19:05:59+02:00

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning).

Läs mer om grundsärskola på Skolverket.se

Kan barn med funktionsnedsättning gå i vanlig förskola?2021-04-22T19:12:15+02:00

Barn som behöver särskilt stöd har precis som andra barn rätt att få plats i en förskola. Du som vårdnadshavare kan tala om att barnet behöver stöd redan innan hen börjar på förskola. Oftast behövs medicinska intyg på barnets behov av stöd.

Stödet ska i första hand ges i den grupp som barnet tillhör. Det betyder att den pedagogiska verksamheten i förskolan ska anpassas så att alla barnen i gruppen ska kunna delta och utvecklas i en trygg miljö.

I en del kommuner finns det förskolor som är särskilt anpassade för barn med funktionsnedsättning.

Läs mer:

Vad är det för skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder?2021-04-22T19:13:26+02:00

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Läs mer om funktionsnedsättning bland barn på 1177.se

Läs mer om adhd i ”snubbeltråden”.

Snubbeltråden är skriven av Gunilla Carlsson Kendall (Provius förlag) för barn och ungdomar med diagnoser som ADHD och ADD. Boken ger svar på vanliga frågor, men även tips och idéer att prova både hemma och i skolan. Boken finns att ladda ner gratis som pdf (0,8 MB).

Ladda ner ”Snubbeltråden”

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

7%

av alla barn uppskattas ha adhd.

9,3%

Ungefär 9,3% av pojkar i skolåldern uppskattas ha adhd.

4,7%

Ungefär 4,5% av flickor i skolåldern uppskattas ha adhd.

Förekomsten av adhd bland skolbarn har beräknats till mellan 5–7 procent. Det är ungefär dubbelt så vanligt att pojkar får diagnosen. Det innebär att 6,7–9,3 % av pojkar och 3,3–4,7 % av flickor kan förväntas ha adhd. (Källa: Socialstyrelsen)

Läs mer om adhd och diagnos på sahlgrenska.se
I samarbete med
Go to Top