Förskola & skola

Förskola & skola2023-05-26T16:46:23+02:00

Förskola

Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. För dessa timmar får förskolan ta ut en skälig avgift.

Barn ska också erbjudas förskola i andra fall om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år.

Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta. Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till skolstarten har man rätt till 525 avgiftsfria timmar per år. (Källa: Skolverket.se)

Förskolor och barnomsorg i Valdemarsvik

I Valdemarsviks kommun erbjuder vi förskola för barn mellan ett och fem år. Vi har fem förskolor; Gryts förskola, Gusums förskola, Lovisebergs förskola, Sörby förskola och Ringarums förskola. Läs mer om förskolor och barnomsorg på Valdemarsviks kommuns hemsida.

Skolverkets film om varför barnet bör gå på förskola:

Skola

Det är obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i för­skoleklass. Efter förskoleklassen börjar barnen i grundskolan eller motsvarande skolformer. För elever mellan 6 och 13 år finns fritidshem som är öppet före och efter skoltid samt under skollov och erbjuder en meningsfulla aktiviteter under tiden när föräldrarna arbetar eller studerar.

Grundskoleutbildning är obligatorisk för alla barn. I Sverige råder skolplikt för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9, det vill säga i tio år.
(Källa: Skolverket.se)

Grundskolor i Valdemarsviks kommun

I Valdemarsvik finns det fyra kommunala grundskolor och en friskola (Tryserums skola). Läs mer om skolorna på Valdemarsviks kommuns hemsida.

Kulturskolan

Kulturskolan är en kreativ plats för barn och unga i Valdemarsviks kommun. Kulturskolan består av tre olika verksamheter; Musik, Dans och Slöjd. Läs mer om Kulturskolan på kommunens hemsida.

Frågor och svar
Vad är Infomentor?2021-04-13T09:53:14+02:00

Infomentor är den ”lärplattform” som förskolor och skolor i Valdemarsviks kommun använder sig av. Här finns till exempel planering för barnets dagar på förskola/fritids/skola och information till dig som förälder. Så det är viktigt att gå in på Infomentor regelbundet för att inte missa viktig information. Minst en dag i veckan. På kommunens hemsida finns filmer som visar hur du ska använda Infomentor. Du kan också läsa mer på Infomentor.se  eller kontakta någon personal på barnets förskola eller skola.

Mitt barn gråter när jag lämnar det på förskolan varje morgon, men sen när jag hämtar vill det inte gå hem varför är det så, vad ska jag göra?2021-04-13T09:53:45+02:00

Barn knyter an till, blir trygga med vuxna i sin närhet, oftast starkare till en person i taget. Ett exempel på det är när vi upplever ett barn extra mammigt eller pappigt. Samma sak gäller alltså på förskolan. När barnets tryggaste person(vårdnadshavaren) säger hejdå, kan det först bli förtvivlat. Men när den personen försvinner runt hörnet, kan en pedagog barnet knutit an till att fungera som ersättare. Svåra lämningar behöver inte vara oroande i sig. Inte heller ett tecken på att barnet inte trivs på förskolan. Och även om allt man vill är att stanna kvar tills barnet slutat gråta, så är det inte nödvändigtvis dåligt att ibland ha lite separationsångest. Självklart ska det ”tränas” på ett bra sätt men om vi lär dem bemästra stress i små doser i barndomen kan ha en ”vaccinerande” effekt på den psykiska hälsan senare i livet

Vad gör kommunen för att leva upp till Barnkonventionen?2021-04-13T09:55:16+02:00

Under 2019 och 2020 har kompetenshöjande insatser genomförts inom kommunens verksamheter samt för kommunens politiker. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en modell för hur Valdemarsviks kommun ska tillämpa Barnkonventionen vid politiska beslut. Ett konkret exempel där Barnkonventionen prövats är inför hopslagningen av Lovisebergs och Sörbys förskola. Syftet var att ta reda på hur övergången från en till två nya förskolor bli så bra som möjligt för barnen som berörs, och vad som är viktigt att ta hänsyn till i övergången så den utgår från vad som är barnens bästa.

Hur lång tid på dagen får barnet stanna på förskolan? 2021-02-03T11:37:17+01:00

Man lämnar ett schema till förskolan med sina arbetstider/skoltider och hämtar direkt när man har slutat jobbet eller skolan. Du som är föräldraledig för ett annat barn eller arbetssökande har rätt till förskola minst tre timmar per dag, fem dagar i veckan, total 15h/ veckan. Anmäl minst en månad i förväg om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen en månad i förväg. Läs mer om barnomsorg (förskola) på Valdemarsviks hemsida 

Hur får man kontakt med läraren i barnens skola?2021-02-03T11:37:26+01:00

Du hittar kontaktuppgifter i Infomentor eller på kommunens hemsida 

Kostar det något att låna böcker till barnen?2021-02-03T11:38:13+01:00

Nej, det kostar inget. Man ansöker om ett lånekort på biblioteket. Du hittar kontaktuppgifter till biblioteken på kommunens hemsida  Det är viktigt att lämna tillbaka böckerna i tid och att vara rädd om dom så de inte går sönder. Då får man betala böter. Barn som går i skolan brukar även kunna låna hem böcker från skolans bibliotek.

Mitt barn vill gå till Fabriken, är det bra där?2021-02-03T10:41:41+01:00

Tips på webbsidor

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

41%

av flickor (11 år) har flera psykosomatiska besvär, jämfört med 1985 då motsvarande andel var 30 procent.

30

av pojkar (11 år) har flera psykosomatiska besvär, jämfört med 1985 då motsvarande andel var 19 procent.

Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor startade i mitten av 1980-talet.

Läs mer i sammanfattningen från Folkhälsomyndigheten
Go to Top