Förälder i Sverige

Förälder i Sverige2022-02-18T10:24:20+01:00

Att vara förälder i ett annat land än sitt ursprungsland kan vara svårt då språket, kulturen, välfärdssystem och lagar är nya. Vanliga frågor som uppstår: Vart kan jag som förälder vända mig vid olika situationer och frågor? Var hittar jag mer information? Vilken hjälp finns det att få? Var kan jag träffa andra föräldrar och barn? På den här sidan hänvisar vi till olika verksamheter som kan vara ett stöd i vardagen.

Är du gravid?

Alla gravida kvinnor erbjuds regelbundna besök gratis på Barnmorskemottagningen (Kvinnohälsan). På besöken träffar du en barnmorska som undersöker samtal om ditt och barnets mående och hur du kan förbereda din förlossning. Det är vanligt att pappan till det väntade barnet är med på besök och möten. Det är vanligt att män i Sverige är med på förlossningen (tyvärr är det inte möjligt just nu pga Corona-pandemin).

Kvinnohälsan i Valdemarsvik är tillfälligt stängd pga rådande Corona-pandemi. Kontakta Kvinnohälsan i Söderköping på om du har frågor eller vill boka in besök hos en barnmorska. Telefon 010-105 91 70.

1177.se kan du läsa mer om graviditet

Barn i åldern 0-5 år

När du kommit hem från förlossningen kan du skriva in ditt barn på Barnavårdscentralen (BVC). När du kommit hem från förlossningen kan du skriva in ditt barn på Barnavårdscentralen (BVC). På BVC undersöker en sjuksköterska ditt barn regelbundet och du kan få tips och råd om frågor kring ditt barn eller ditt föräldraskap. Första mötet brukar hållas hemma. Då kommer en sjuksköterska hem och berättar vad BVC kan hjälpa till med och ni pratar om hur barnet och ni föräldrar mår.

Valdemarsviks BVC ligger på Brogatan 4 (samma hus som Vårdcentralen). Här arbetar två sjuksköterskor med specialistkompetens och erfarenhet av barn som följer ditt barns utveckling från födsel till skolstart (förskoleklass). Tex barnets hörsel, syn, tal, fysisk- och psykisk utveckling är några områden som följs upp. Du kommer också att erbjudas gratis vaccination av ditt barn. Att besöka en BVC är frivilligt och gratis.
Ansvarig distriktssköterska på Valdemarsviks barnavårdscentral är Marie Björnhammer. Telefonnummer 010-104 46 55. Ring för att få råd eller för tidsbokning.

Det finns många frågor under barnets första år. Framför allt om det är första barnet. Exempel på frågor under ”förskoleåren” är: information om föräldraledighet och ersättning, barnets hälsa, uppfostran, förskolan, vilka aktiviteter som finns för barn, vart man kan vända sig för att få stöd osv.

Bra hemsidor att läsa mer om graviditet och barnets första år:

InformationSverige.se – guiden till det svenska samhället
Här hittar du om information om hur det är att vara förälder i Sverige. Informationen finns översatt på 10 olika språk.

Råd och stöd av Valdemarsviks kommun
Kommunens enhet ”Råd och stöd” vänder sig till föräldrar i Valdemarsviks kommun. Här kan du få gratis stöd genom att prata med en familjebehandlare. Det finns också möjlighet att delta i en föräldragrupp som träffas tillsammans och pratar om föräldraskap. Gruppträffarna anpassar språksvårigheter genom att använda bilder och tolkstöd om så behövs.

Kommunens Integrationssamordnare kan hjälpa dig att få kontakt med rätt verksamhet om du är osäker.

1177.se – om graviditet, förlossning och föräldraskap
Här kan du läsa om graviditet, hälsa och utveckling hos barnet, hur det är att sköta om ett barn, vanliga sjukdomar, föräldraskap mm.

Barn i ålder 6-12 år

När barnet börjar skolan är kompisar, fritidsintressen och läxor viktiga delar. Framåt tonåren (13-19 år) finns det barn som blir nyfikna på att prova att använda tobak eller prova alkohol. Hur ska man som förälder undvika detta? Och hur ska man förhålla sig till att barnet vill vara ute länge eller sova mycket hos kompisar? Det är också viktigt att du som förälder hjälper barnet med läxor och att läsa hemma, vilket är mycket viktigt för barns utveckling och framgång i skolan. Hur kan man hjälpa barnet med detta? Och var kan man få stöd om man har frågor kring barnets utveckling och hälsa?

Bra hemsidor att läsa mer om barn i skolåldern:

Frågor och svar
Är socialtjänsten till för att hjälpa oss eller är de mot oss? Törs man be om hjälp där om man har problem med sina barn?2021-04-23T08:35:32+02:00

Socialtjänstens enhet Råd och stöd finns till för familjer som har det svårt i sin familjesituation, och som behöver prata med någon utomstående. Här kan du boka rådgivande samtal med en familjebehandlare som kan ge dig stöd i ditt föräldraskap. Ibland erbjuds även föräldragrupper som tillsammans diskuterar problem som kan uppstå hemma med sitt barn. Det kan vara skönt att prata med andra som har samma problem. Läs mer om kommunens föräldraskapsstöd på kommunens webbplats.

Hur hjälper jag mitt barn så att han trivs i nya landet? Kan jag prata med någon om det?2021-04-26T13:47:52+02:00

Börja med att kontakta barnets pedagog eller mentor. Dom känner ofta ditt barn väldigt väl. Du kan alltid ringa Råd och stöd på kommunen om du är orolig för ditt barn. Kontaktuppgifter och mer information finns på kommunens hemsida.

Hur ska man göra för att barnen ska lyda? De säger att man inte får röra dem i Sverige.2021-04-23T08:33:20+02:00

I Sverige är det enligt lag förbjudet att använda fysiskt och psykiskt våld mot barn (läs mer Föräldrabalken). Detta gäller även föräldrar i barnuppfostran och i skolan. Fysiskt våld är alla former av våld mot kroppen. Lätta slag, att dra i håret och nypa är också fysiskt våld. Psykiskt våld kan vara att hota, skrämma, frysa ut eller låsa in ett barn. Psykiskt våld kan skada barnets självkänsla och utveckling lika mycket som fysiskt våld. Sedan 1 januari 2020 finns det en ny barnrättslag i Sverige. Läs mer om lagen på Barnombudsmannens hemsida.

Att röra hårt vid ett barn är absolut ingen lösning för att barnet ska göra som du säger och vill! För att ett barn ska ”lyda” krävs det tydlighet från dig som förälder vad som gäller hemma. Var tydlig och sätt gränser. Våga säga vad du tycker och vad du förväntar dig av ditt barn. Ditt barn ska veta vad du vill och tycker. Det är också mycket viktigt att vara konsekvent. Det skapar förtroende mellan dig och barnet. Att uppmuntra barnet när den gjort rätt/något bra och lyssna till ditt barn. Det stärker barnets självförtroende. Oftast är det bättre att fokusera på det som är bra, istället för att skälla och tjata på barnet. Sist men inte minst: visa din kärlek till barnet! Varma kramar mår alla människor bra av. Här kan du läsa mer om konflikthantering med små barn. Och här kan du läsa om konflikthantering med tonåring.

Behöver du prata med någon om uppfostran får du gärna kontakta kommunens familjebehandlare för att få tips och råd kring ditt föräldraskap. Det är gratis, och ingen anmälan till Socialtjänsten görs så länge ingen far illa eller begår ett brott.

Om du är orolig för att ett annat barn far illa kan du kontakta kommunens Individ och familjeomsorg (tele 0123-191 00).

Om du har bevittnat våld mot ett barn kan du höra av dig till polisen på telefonnummer 114 14.

Hur dags ska mitt barn lägga sig?2021-04-23T08:32:29+02:00
Om mitt barn skriker i affären kan någon anmäla mig då?2021-04-23T08:31:02+02:00

Så länge inget våld, hot eller grov kränkning sker finns det ingen anledning att anmäla en förälder. Det är helt normalt att barn får ett utbrott när de blir arga och har svårt att uttrycka sina känslor. Du kan läsa mer om hur du kan göra när ditt barn får ett utbrott på 1177.se

Kan man få hjälp att betala för tandläkaren?2021-04-22T19:24:00+02:00

Tandläkarvård är gratis upp till 23 år. Sedan finns det olika typer av tandvårdsbidrag. Det finns även möjlighet att dela upp kostnaden. Läs mer om kostnad för tandvård på 1177.se

Måste barnet gå till tandläkaren?2021-04-22T19:16:56+02:00

Nej, det är frivilligt men tandläkarvård är gratis upp till 23 år. Så varför inte gå dit?!
När man fyllt 23 år finns det olika typer av tandvårdsbidrag. Det finns även möjlighet att dela upp kostnaden. Läs mer om kostnad för tandvård på 1177.se

Hur fungerar en grundsärskola?2021-04-22T19:05:59+02:00

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning).

Läs mer om grundsärskola på Skolverket.se

Mitt barn är jätterädd för tandläkaren? Vad ska jag göra?2021-04-22T17:12:17+02:00

Tandvårdsrädsla kan bero på många saker. Ofta har barnet sedan tidigare dåliga erfarenheter av tandbehandling, till exempel att det har gjort ont. Barnet kan också ha påverkats av någon i sin närhet som gett en negativ bild av tandvård.

Ring och prata med barnets tandläkare så du och ditt barn får hjälp att hantera detta. Du kan läsa mer om tandvårdsrädsla på 1177.se

Fysisk aktivitet för barn utan sport?2021-04-22T17:13:10+02:00

Alla barn vill inte spela fotboll, gå på gymnastik eller delta i någon annan sport. Då får man vara lite påhittig och ”smyga” in aktiviteter i vardagen. Tex genom att gå/cykla till skola, gå och handla tillsammans, begränsa skärmetiden eller spela TV-spel med dansövningar, träna med instruktör på Youtube, ta en skogspromenad (de flesta barnen älskar att gå i skogen!).

Webbsidor för mer tips:

Vad är en handläggare?2021-04-19T16:07:31+02:00

På kommunen finns något som kallas socialtjänst (i Valdemarsvik heter det Stöd och omsorg). Socialtjänsten följer socialtjänstlagen som handlar om vilka rättigheter du har till socialbidrag, vård och omsorg. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. En handläggare kommer att hjälpa dig med dessa frågor. Läs mer om Stöd och omsorg på kommunens webbplats.

Vad är Infomentor?2021-04-13T09:53:14+02:00

Infomentor är den ”lärplattform” som förskolor och skolor i Valdemarsviks kommun använder sig av. Här finns till exempel planering för barnets dagar på förskola/fritids/skola och information till dig som förälder. Så det är viktigt att gå in på Infomentor regelbundet för att inte missa viktig information. Minst en dag i veckan. På kommunens hemsida finns filmer som visar hur du ska använda Infomentor. Du kan också läsa mer på Infomentor.se  eller kontakta någon personal på barnets förskola eller skola.

Vad är socialtjänst och vad gör de?2021-02-03T11:35:29+01:00

På kommunen finns något som kallas socialtjänst (i Valdemarsvik heter det Stöd och omsorg). Socialtjänsten följer socialtjänstlagen som handlar om vilka rättigheter du har till socialbidrag, vård och omsorg. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Läs mer om Stöd och omsorg på kommunens webbplats.

Om mitt barn ser dåligt, vart kan jag få hjälp?2021-02-03T11:36:53+01:00

Kontakta barnavårdscentralen om barnet är 0-5 år. Går barnet i skolan kan du prata med elevhälsan eller vårdcentralen. Det finns glasögonbidrag om barnet har synfel och behöver glasögon. Via Synsam kan alla barn mellan 5-12 år få gratis aktivitetsglasögon. Läs mer på Synsam.se
Du kan läsa mer om synfel hos barn på 1177.se

Hur bokar man tid på vårdcentralen och hos tandläkaren?2021-02-03T11:37:02+01:00

Man ringer dit för att boka en tid. Kontaktuppgifter till Vårdcentralen hittar du på Region Östergötlands hemsida  Här finns även kontaktuppgifter till Folktandvården

Hur lång tid på dagen får barnet stanna på förskolan? 2021-02-03T11:37:17+01:00

Man lämnar ett schema till förskolan med sina arbetstider/skoltider och hämtar direkt när man har slutat jobbet eller skolan. Du som är föräldraledig för ett annat barn eller arbetssökande har rätt till förskola minst tre timmar per dag, fem dagar i veckan, total 15h/ veckan. Anmäl minst en månad i förväg om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen en månad i förväg. Läs mer om barnomsorg (förskola) på Valdemarsviks hemsida 

Hur får man kontakt med läraren i barnens skola?2021-02-03T11:37:26+01:00

Du hittar kontaktuppgifter i Infomentor eller på kommunens hemsida 

Kan man få hjälp till vinterkläder?2021-02-03T11:38:06+01:00

Om du bor i Sverige och barnet (under 16 år) är försäkrad i Sverige har du rätt till barnbidrag som ska täcka kostnad för kläder. Läs mer om barnbidrag på Försäkringskassans hemsida 

Om man har etableringsersättning ska även dessa pengar räcka till vinterkläder. Om man har försörjningsstöd kan man göra en ansökan om extra bidrag för kläder till barn.

Ett bra och billigt sätt att köpa vinterkläder är via Blocket eller Marketplace på Facebook. Fråga även andra föräldrar om de vill sälja eller byta vinterkläder som barnet vuxit ur. I Röda korsets butik Kupan på Storgatan 16 i Valdemarsvik finns det begagnade kläder och skor.

Kostar det något att låna böcker till barnen?2021-02-03T11:38:13+01:00

Nej, det kostar inget. Man ansöker om ett lånekort på biblioteket. Du hittar kontaktuppgifter till biblioteken på kommunens hemsida  Det är viktigt att lämna tillbaka böckerna i tid och att vara rädd om dom så de inte går sönder. Då får man betala böter. Barn som går i skolan brukar även kunna låna hem böcker från skolans bibliotek.

Kan man sälja barnens kläder som är för små? Vart då?2021-02-03T11:38:29+01:00

Ett bra och billigt sätt att köpa, byta och sälja kläder via Blocket eller Marketplace på Facebook. Fråga även andra föräldrar om de vill köpa, sälja eller byta kläder som barnet vuxit ur. Det går också bra att skänka kläderna till Röda korsets butik Kupan på Storgatan 16 i Valdemarsvik.

Vad gör man om man gått vilse i skogen, eller barnen försvunnit?2021-02-03T11:38:40+01:00

Ha för vana att alltid ta med en mobiltelefon när du går i skogen. Har du ingen själv kanske du kan låna, eller gå tillsammans med någon som har en? Berätta gärna för någon vilken skog du ska gå till. Om ditt barn har försvunnit så ring alla kompisars föräldrar och hjälp att leta efter barnet. Kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Fråga alltid vart barnet ska gå och vilka kompisar det ska vara med. Be om telefonnummer till kompisar och/eller kompisens föräldrar.

Mitt barn vill fiska, går det bra överallt?2021-02-03T11:38:46+01:00

Läs mer på kommunens hemsida och på hemsidan om Svenska fiskeregler.

Vart kan man grilla ute?2021-04-13T09:58:19+02:00

På Valdemarsviks kommuns hemsida kan du hitta kartor på vart det finns grillar.

Mitt barn har tagit saker, vad gör jag? Är rädd för polisen.2021-02-03T11:39:03+01:00
Hur kommer man in i samhället och får delta?2021-02-03T11:39:18+01:00

De vanligaste sätten att komma in i Sveriges samhälle är att få vänner via jobb, skola, fritidsaktiviteter (sport eller förening) eller via barnets förskola och skola. Föräldramöten är ett bra tillfälle att prata med andra föräldrar! Du kan också träffa nya vänner på badplatsen, i lekparker, på caféer med mera. På kommunens hemsida hittar du aktiviteter att delta i. Du kan också kontakta kommunens Integrationssamordnare.

Vad får man göra och inte göra i samhället? Vart lär man sig det?2021-02-03T11:39:26+01:00

När du går kursen i samhällsorientering som alla nyanlända blir kallade till. Du kan även läsa mer på InformationSverige.se

Vart finns det simhall?2021-02-03T11:40:27+01:00

Det finns en simhall i Gusum (telefon 0123-205 41) samt en i Norrköping. Du heter mer information om Gusums simhall på kommunens hemsida.

Finns det något språkcafé?2021-02-03T11:40:32+01:00

Ja, på Norrköpings och Söderköpings bibliotek.

Mitt barn vill sova över hos en svensk kompis, ska man säga ja?2021-02-03T10:48:10+01:00

Kontakta kompisens föräldrar och prata om detta. Byt telefon-nummer med varandra.

Hur ska man göra för att barnen ska lyda? De säger att man inte får röra dem i Sverige.2021-02-03T10:47:54+01:00

I Sverige är det enligt lag förbjudet att använda fysiskt och psykiskt våld mot barn (läs mer Föräldrabalken). Detta gäller även föräldrar i barnuppfostran och i skolan. Fysiskt våld är alla former av våld mot kroppen. Lätta slag, att dra i håret och nypa är också fysiskt våld. Psykiskt våld kan vara att hota, skrämma, frysa ut eller låsa in ett barn. Psykiskt våld kan skada barnets självkänsla och utveckling lika mycket som fysiskt våld. Sedan 1 januari 2020 finns det en ny barnrättslag i Sverige. Läs mer om lagen på Barnombudsmannens hemsida.

Att röra hårt vid ett barn är absolut ingen lösning för att barnet ska göra som du säger och vill! För att ett barn ska ”lyda” krävs det tydlighet från dig som förälder vad som gäller hemma. Var tydlig och sätt gränser. Våga säga vad du tycker och vad du förväntar dig av ditt barn. Ditt barn ska veta vad du vill och tycker. Det är också mycket viktigt att vara konsekvent. Det skapar förtroende mellan dig och barnet. Att uppmuntra barnet när den gjort rätt/något bra och lyssna till ditt barn. Det stärker barnets självförtroende. Oftast är det bättre att fokusera på det som är bra, istället för att skälla och tjata på barnet. Sist men inte minst: visa din kärlek till barnet! Varma kramar mår alla människor bra av. Här kan du läsa mer om konflikthantering med små barn. Och här kan du läsa om konflikthantering med tonåring.

Behöver du prata med någon om uppfostran får du gärna kontakta kommunens familjebehandlare för att få tips och råd kring ditt föräldraskap. Det är gratis, och ingen anmälan till Socialtjänsten görs så länge ingen far illa eller begår ett brott.

Om du är orolig för att ett annat barn far illa kan du kontakta kommunens Individ och familjeomsorg (tele 0123-191 00).

Om du har bevittnat våld mot ett barn kan du höra av dig till polisen på telefonnummer 114 14.

Mitt barn vill inte äta något. Vem ska jag fråga om hjälp?2021-02-03T10:48:45+01:00

Kontakta genast BVC (0-5 år), elevhälsan eller vårdcentralen! Du kan också kontakta kommunens familjebehandlare eller pedagogerna på barnets förskola eller skola. Kanske har de också märkt att barnet äter lite eller mår dåligt av något?

Varför ska man inte ge mjölk/saft till barnet på natten?2021-04-07T08:45:31+02:00

Är barnet törstigt på natten ska du endast ge vatten (saft är aldrig bra alternativ som dryck då det innehållet mycket socker som kan ge karies på tänderna). På natten ska barnets tänder vila (om du inte ammar en bebis förstås). Mjölk bör barnet endast dricka vid frukost, lunch, mellanmål eller middag. I övrigt är vatten den bästa drycken för att släcka törst. Läs mer om barnens mat och dryck på 1177.se

När ska jag låta mitt barn åka ensam med bussen till Norrköping?2021-02-03T10:49:00+01:00
Vad finns det för digitala tjänster som kan hjälpa mina barn med skolarbetet och svenskan?2021-02-03T10:52:27+01:00
Mitt barn vill gå till Fabriken, är det bra där?2021-02-03T10:41:41+01:00

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Go to Top