Vad påverkar barn och ungas hälsa?

Barns levnadsvanor och uppväxtmiljö har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Du som förälder/vårdnadshavare har det största ansvaret för att barnet ska må bra och att barnet utvecklar sunda levnadsvanor. Här har dina egna levnadsvanor och din inställning till hälsans betydelse stor påverkan. Förskola, skola och utbud och tillgänglighet på fritidsaktiviteter har också betydelse för barnets framtida levnadsvanor. Exempel på levnadsvanor:

 • Matvanor
 • Fysisk aktivitet
 • Sömn
 • Tobak, alkohol och droger
 • Stress

Klicka här om du vill läsa om psykiska hälsa bland barn och unga

Andra faktorer som också påverkar barn och ungas hälsa:

 • Kompisrelationer
 • Förebilder och skönhetsideal
 • Trivsel i skolan/förskolan
 • Skolgång
 • Kost och fysisk aktivitet i skolan (och förskolan)
 • Relation och trygghet till föräldrar
 • Samhällsplaneringen (tillgång till gång/cykelbanor, lekplatser, spontanidrottsplatser)
 • Fritidsutbud och tillgängligheten
 • Traumatiska händelser från tidig barndom

Några exempel på ohälsosamma effekter/sjukdomar barn kan få till följd av osunda levnadsvanor är:

 • Övervikt och fetma kan på lång sikt leda till diabetes, ledbesvär och hjärt-/kärlsjukdomar
 • Näringsfattig och/eller för lite kost kan leda till undervikt
 • Småätande och sötat mat/dryck kan ge karies (hål i tänderna)
 • Sömnbrist kan leda till koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och trötthet
 • Psykisk ohälsa (samt mobbning och kränkningar från omgivningen)

Hur mäter man barns hälsa?

Det finns många sätt att mäta hälsa på. Data om barn och ungas hälsa inhämtas i bla från BVC, Folktandvården, vårdcentralen och elevhälsan som mäter, väger och samtalar med/om barnets mående och livssituation. Elevundersökningar (enkäter) är ett annat exempel på data som beskriver barns hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. I enkäterna får barnet tex svara på hur de själva upplever sin hälsa, om de trivs skolan, vad de gör på fritiden, hur mycket grönsaker/sötsaker dom äter, om de prövat alkohol, tobak osv. Hos SCB, Socialstyrelsen mfl finns uppgifter om sjukdomar, olyckor osv.

Vanliga besvär och sjukdomar bland barn

Alla barn blir sjuka ibland. Många besvär och sjukdomar kan man lindra och vårda hemma, andra behöver man söka hjälp för hos BVC eller på vårdcentralen. Exempel på vanliga besvär och sjukdomar;

 • Feber
 • Diarré eller förstoppning
 • Förkylning
 • Eksem
 • Höstblåsor
 • Klåda
 • Kolik
 • Springmask
 • Hosta
 • Öroninflammation

Det är bara några exempel. Du kan läsa om de vanligaste barnsjukdomarna på 1177.se

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.