Sedan 2017 har länets kommuner gjort mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet. Cannabis vanligast förekommande och har ökat ännu mer sedan förra året.  Valdemarsvik och Norrköping har högst antal doser cannabis/1000 invånare. Amfetaminet toppar i Mjölby och Motala. Antalet kokaindoser är högst i Norrköping per tusen invånare. Läs mer om rapporten på Länsstyrelsens hemsida.