En trygg relation mellan föräldrar och barn är grunden i föräldraskapet och barnets utveckling och välmående. Men hur kan man sätta tydliga gränser och tillrättavisa oönskat beteende utan att förstöra relationen med sitt barn?

På Föräldrawebbens sida om Konflikter och relationer får du massor med bra tips hur du kan fylla på det så kallade Relationskontot!